แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอวัดเพลง ตั้งอยู่ริมถนนราชบุรี-วัดเพลง   มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดเพลงประมาณ 3 กิโลเมตร

มีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รวม 6 คน   มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เป็นแหล่งความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการ

เมื่ออดีตถนนหนทางไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้ มีรถโดยสารวิ่งจากตัวเมือง บริเวณโดยรอบสองข้างถนนจะเป็นสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่

 

 

กลับหน้าเดิม