แหล่งผลิตสินค้าแปรรูป

อำเภอวัดเพลง

 

ขนมงาสลัด
หมู่ที่ 1  ตำบลจอมประทัด
น้ำมะพร้าว 35%
หมู่ที่ 8  ตำบลวัดเพลง
ทอฟฟี่โบราณ
หมู่ที่ 3  ตำบลวัดเพลง
ขนมเปี๊ยะ
หมู่ที่ 4  ตำบลวัดเพลง
น้ำพริกเผากุ้ง ตราทิพย์
หมู่ที่ 6  ตำบลวัดเพลง